Registrera er företag

Välkommen till My Weddingplanner, här registrerar ni ert företag!

Välkommen till My Weddingplanner - Här når du Sveriges alla brudpar!

Hit söker sig brudparen för att hitta tjänster eller produkter för sitt bröllop och du som företag har möjlighet till en effektiv marknadsföring eftersom den riktar sig 100 % mot målgruppen.

Exponeringen sker i Allt om Bröllops nätverk under den/de kategorier som du som annonsör valt att synas under.

Kostnad

6900 kr - För rikstäckande företag.

4900 kr - För dig med lokal anknytning.

Efter att du har fyllt i alla fält och dina uppgifter har blivit kontrollerade, kommer du som kund att få en orderbekräftelse och ett inlogg. Detta bör vanligtvis ta ett dygn.

Har du frågor kring registret är du välkommen att kontakta oss på: admin@alltombrollop.com


Fakturering och Administration
Kontaktuppgifter
Allmänna Villkor

Alla priser är exklusive moms, inklusive reklamskatt och avser publiceringsbart/tryckfärdigt material. Allt om Bröllop upplåter härmed ovanstående specificerade exponeringsyta i ovan nämnda produkt. Exponeringsytans pris inkl. moms faktureras 20 dagar netto i samband med distributionen av produkten om ej annat avtalats. Alla ändringar eller invändningar skall vara Allt om Bröllop skriftligen tillhanda senast 8 dagar efter det att kunden mottagit orderbekräftelse. Det åligger annonsör att inkomma med publiceringsbart material i enighet med den information och villkor. Allt material ska ha en avsändare. Om material ej är publiceringsbart riskerar kund att debiteras materialavgift om 590kr per arbetstimme. Inkommer kund ej med material kommer debitering av beställt exponeringsyta sker oavsett införande. Allt om Bröllop, ansvarig utgivare eller dess ställföreträdare förbehåller sig rätten att inhibera införande t.o.m. utgivningsdag, samt ej publicera annonser av stötande kränkande eller konkurrerande slag. Vi hänvisar i övrigt till Tidningsutgivarnas och Sveriges Tidskrifters normer för annonsering. Uppsägning av medverkan på Allt om Bröllops annonsplats ”My Weddingplannerr” på www.alltombrollop.com skall ske skriftligen till Allt om Bröllop, Box 6320, 102 35 Stockholm senast tre månader innan utgången av helårsabonnemang och senaste en månad innan utgången av abonnemang med kortare tid. Efter att vi mottagit uppsägningen bekräftar vi att abonnemanget är uppsagt. Det åligger på kundens ansvar att få bekräftelse på mottagen uppsägelse.