Allt du vill veta om vigselförrättare

Ska ni gifta er om funderar på vem som ska viga er på självaste bröllopsdagen? Vad kan ni egentligen förvänta er av en vigselförrättare? När ska denne bli kontaktad? Kan man välja? Och vad är skillnaden på en vigselförrättare och en präst? Här nedan reder vi ut bland annat detta.

Text: Thérese Kihlander Foto: Jakob Owens via Unsplash

Vad är skillnaden på en präst och en vigselförrättare?

Först ut ska vi reda ut skillnaden mellan att vara präst respektive en borgerlig vigselförrättare. Enligt den svenska äktenskapsbalken är det präster och andra befattningshavare i andra trossamfund än Svenska kyrkan som har behörighet att förrätta en vigsel. Detta förutsatt att regeringen har medgett trossamfundet vigselrätt. Utöver de religiösa samfunden kan också länsstyrelsen utfärda intyg om behörighet. Detta är alltså skillnaden på en präst och en borgerlig vigselförrättare, den ena utses och blir godkänd av ett trossamfund och den andra av länsstyrelsen.

Vem kan bli förrättare av vigslar?

När det gäller borgerliga vigselförrättare så är det länsstyrelsen som utser vilka som får bli detta. När det gäller dessa förrättare är det behovet som i första hand ska styra. Förutsatt att behovet finns prövar länsstyrelsen så att den blivande förrättaren har de kunskaper och kvalifikationer som bedöms behövas. Den som blir godkänd har sen rätt att viga par i hela landet, men har ett förordnande på begränsad tid. Ofta är det förtroendevalda i kommuner eller politiker som får uppdrag som vigselförrättare efter att de blivit nominerade, men vem som helst har rätt att ansöka om uppdraget hos länsstyrelsen.

Vad gör en vigselförrättare?

En vigselförrättare är den som har juridisk rätt att viga personer i Sverige. Det är dennes uppdrag att gå igenom de viktiga momenten som hör till en vigselceremoni för att den ska bli juridiskt bindande.

Vid prövningen av nya vigselförrättare behöver personen ha nödvändiga kunskap om följande:

  • Den svenska lagstiftningens bestämmelse om hur en vigsel ska gå till.
  • Ordningen för vigseln.
  • Hindersprövningen.
  • Tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna utföra arbetet på svenska.

När ska man ta kontakt?

Planerar ni en borgerlig vigsel behövs många gånger inte lika lång framförhållning som vid en kyrklig sådan. Kommuner har många gånger flera tillgängliga förrättare, och där blir ni många gånger erbjudna att välja. Ska ni i stället ha en kyrklig vigsel är det många gånger mer begränsat vilka eller vem som kan genomföra vigseln, och ni vill antagligen att kyrkan också ska vara tillgänglig för ert datum. Ett gott råd är att ta kontakt med den tilltänkta förrättaren/prästen tidigt i planeringsfasen.

Ett gott råd är att ta kontakt med den tilltänkta förrättaren/prästen tidigt i planeringsfasen.

Vart hittar ni ”er” vigselförrättare?

Berörd länsstyrelse och/eller kommun där ni planerar gifta er har ofta listor publicerade på samtliga tillgängliga vigselförrättare, förutsatt att ni vill ha en borgerlig vigsel. Vill ni ha en kyrklig vigsel är det ofta prästen/prästerna i församlingen som bör kontaktas. På församlingens webbplats finns ofta kontaktuppgifter till verksamma präster.

Ustøttet nettleser

Vi har upptäckt att du kanske använder en föråldrad webbläsare som inte är kompatibel med vår webbplats. Använd ett av dessa alternativ för att förbättra din upplevelse: