Att planera ett bröllop tillsammans

Av Kristina Spegel

Ni har bestämt er för varandra. Bröllopet är ett faktum, datum är satt och kyrkan bokad. Så långt är allt som det ska. Sen börjar det, tusen detaljer som ni tillsammans ska ta ställning till och ta beslut om. En av er driver och kommer med förslag, den andre blir allt mer frånvarande. Vad är det som händer?

DEN HÄR SITUATIONEN är inte unik. Den blir densamma oavsett vem det är som tar på sig den drivande rollen i er relation, han, hen eller hon, utmaningen kvarstår; Hur fördelar vi ansvar för det vi gemensamt vill uppnå på ett sätt som gör att vi båda känner oss sedda och lyssnade till? En relation där vi är ömsesidigt lyckligt engagerade, i detta fall ett bröllop, nästa gång ett hus, ett barn, ett gemensamt liv.

RELATIONSMÖNSTER I SYSTEM

Det som är spännande med relationsmönster är att de i 99 % av fallen upprepar sig oavsett vilket system du befinner dig i, på jobbet, i vänkretsen, i familjen. Dom är reaktiva och reflexmässiga, vi handlar utan att tänka. Ibland är du i en topp position och har en känsla av att vara överbelastad, att allt ansvar ligger på dina axlar. Du är den som inte sover på nätterna av oro. Din reflexmässiga reaktion blir att suga ännu mer ansvar vilket naturligtvis leder till att du känner dig än mer tyngd. Ibland är du i en botten position där du känner dig utsatt och din reaktion på detta är att skylla på andra med konsekvensen att du känner dig än mer förbisedd och åsidosatt. Borträknad. Botten positionen lägger över ansvaret på andra och topp positionen suger upp det. Känns det igen?

PARTNERSKAP

Inget av de här beteendena är särskilt lyckade. Om du upplever att det bara är du som tar ansvar så lär det inte bli bättre av att du suger upp ännu mer av det. Om du tänker att din partner inte räknar med dig inte lär hen lyssna mer eller ta dig på allvar om du börjar skylla ifrån dig? När du kan se det här beteendet hos dig själv och andra och förstår att det inte handlar om dig som person eller om din partner utan om förutsägbara relationsmönster i system, då kan du också börja ställa dig frågan; Vilken roll agerar jag utifrån och hur påverkar den min relation just nu? Du kan gå från ett omedvetet reflexmässigt beteende till att göra ett aktivt medvetet val som gagnar er relation, ert partnerskap, Ert bröllop och inte minst Ert gemensamma liv. Så när du upplever att du står där ensam med alla beslut om bröllopsmusik i knäet, ställ dig frågan;

Är jag en topp som ger möjlighet för min partner att ta ansvar? Eller suger jag upp allt ansvar själv?

Gör då så här istället: Var generös. Ge utrymme till andra att ta ansvar, allt behöver inte göras på ditt sätt. Beskriv din upplevelse. Var modig. Släpp taget. Ta emot. Se vad som händer.

Är jag en botten som tar ansvar för vad jag upplever eller skyller jag på andra och gör mig till ett offer för omständigheterna?

Gör då så här i stället: Ta ansvar för din egen situation, beskriv och stå för din upplevelse. Kom själv med ett förslag på en lösning. Var modig.

Läs mer om panering:

Mer än bara ett bröllop

Ett hållbart bröllop, vad är det?

Ustøttet nettleser

Vi har upptäckt att du kanske använder en föråldrad webbläsare som inte är kompatibel med vår webbplats. Använd ett av dessa alternativ för att förbättra din upplevelse: