Gift er i Mexiko

Av Isabelle Olander

Kraven på äktenskap i Mexiko kan vara något annorlunda i var och en av de 31 staterna och Mexico City. Därför måste utlänningar som vill gifta sig i Mexiko direkt kontakta de behöriga myndigheterna där de avser att gifta sig.

Generellt sett är kraven följande:

Giltigt pass.

Giltiga mexikanska inlämningsdokument (dvs. FMM, visum, det är det migrations­dokument du fyller i när du kommer in i landet).

Födelsecertifikat. ** Fyll i en ansökan på kansliet. (Personbevis 120, som visar civilstånd, och uppgifter om föräldrar om vederbörande har barn så de får inte stå på personbeviset)

Presentation av lämpligt intyg ** om endera parten är skild eller änkling.

Behandlingsbevis som måste erhållas i Mexiko.

Fyra vittnen med officiell identifiering.

Betalning av avgifter vid civilregistret.

Avsluta förtidspensionsavtalet där parterna måste ange om de vill gifta sig enligt systemet för gemensamt ägande (sociedad conyugal) eller under ett separat ägande (separación de bienes).

*Alla främmande dokument som anges ovan måste vara ”apostilled” eller legaliserade i sitt ursprungsland och översatt till spanska av en certifierad översättare i Mexiko. (Det finns inga oficiella övrsättare från svenska till spanska i Mexiko) om dokumenten är på svenska så ska de översättas av en auktori­serad översättare i Sverige. Översättning ska också få en Apostille hos Notarius Publicus.

Om dokumenten är på engelska så är det med Apostille hos Notarius Publicus här i Sverige och sedan måste de översättas hos en auktoriserad översättare i Mexiko. It’s important that you have help in México or expect to come in time to get all the paper together

Ustøttet nettleser

Vi har upptäckt att du kanske använder en föråldrad webbläsare som inte är kompatibel med vår webbplats. Använd ett av dessa alternativ för att förbättra din upplevelse: