Vilket efternamn ska vi välja som gifta?

efternamn i passet

Vilket efternamn är rätt? Behålla egna namn, ha samma efternamn eller byta till något helt nytt? Namnet ändras inte automatiskt vid vigseln och vill ni ändra det måste ni ansöka. Vi reder ut hur det fungerar.

Text: Hanna Wallberg Foto: Unsplash

Vilket efternamn får vi ta?

Det är vanligt att byta namn i samband med att man gifter sig. Ni har följande alternativ för vilket efternamn ni kan välja:

  • Behålla era ogifta namn
  • Ta den ena partnerns namn
  • Dubbla efternamn
  • Byta till ett helt annat namn

Namn som en av er har

Om ni vill ha samma efternamn får det inte vara ett namn som en av er tagit i ett tidigare äktenskap. Förutom det är det fritt fram att välja ett eller båda era namn!

Dubbelt efternamn

Vid dubbelt efternamn kan ni välja i vilken ordning namnet ska komma och om det ska vara med eller utan binderstreck.

Släktnamn

Vill ni ta ett helt annat efternamn finns det vissa regler. Släktnamn måste till exempel ha burits som efternamn i minst två generationer i rakt nedstigande led och senast inom fyra generationer från och med dina föräldrar.

Nytt efternamn

Vill ni bilda ett eget efternamn finns det också en rad villkor. Fem saker att uppfylla är:

  1. Efternamnet används inte som förnamn.
  2. Får bara innehålla ett ord.
  3. Får inte väcka anstöt.
  4. Namnet får inte leda till obehag hos den som ska ha det.
  5. Är inte olämpligt som efternamn av något annat skäl.

Mer om regler för att byta efternamn hittar du hos Skatteverket.

Barnet får mammans namn automatiskt.

Vem tar vems namn som gifta?

Det är fortfarande vanligt att byta efternamn när man gifter sig. En studie visar att mer än två tredjedelar av dom par som väljer att ta ett gemensamt namn väljer det minst vanliga.

Det var länge sedan kvinnan var tvungen att ta mannens namn, men trots det är det fortfarande lite vanligare att ta hans namn. Sedan 1964 har det varit möjligt för båda parter att behålla sitt eget efternamn i äktenskapet.

Gemensamma barns efternamn

Det kan vara bra att veta att om ni har olika efternamn och skaffar barn som gifta får barnet automatiskt mammans namn. Det går dock att ändra hos Skatteverket.

Så gör du för att byta namn

Du kan ansöka om att byta efternamn inför vigseln, eller göra det efteråt.

Det gör du genom en blankett hos Skatteverket. Det är olika blanketter för namnbyte beroende på om du ska delvis ändra, byta helt och anknytningen till namnet.

Samtidigt som ni ansöker om hindersprövning inför vigseln kan ni också beställa en blankett om byte av efternamn.

Hur lång tid tar det att byta namn?

Tiden för att byta efternamn varierar boeronde på Skatteverket handläggningstid. Det kan ta mellan 2-4 månader.

Vilket efternamn ska man ta som gift?

Foto: Unsplash

Vad kostar det att byta efternamn?

Vad det kostar beror på i vilket syfte och vilket namn du byter till. Byter du efternamn i samband med att du gifter dig och ni tar ett av era ogifta namn eller kombinerar era namn i ett dubbelt efternamn kostar det inget.

Om ni däremot vill byta till ett helt nytt namn kostar det 1800 kr. Det gäller även om ni vill byta till ett namn som minst 2000 personer i Sverige har.

Kom ihåg att förnya körkort och pass

Oberoende vilket namn du byter till behöver du också förnya körkort, id-kort och pass. Det är också förenat med en avgift.

Att tänka på för efternamn inför bröllopsresa

Viktigt att tänka på kring efternamn inför bröllopsresan

Om ni ska resa i samband med bröllopet eller kort därefter ska du boka resan i det namn som står i det pass du kommer att använda. Nytt pass med det nya namnet kan inte beställas förrän namnbytet har registrerats hos Skatteverket. Enklast är därför att beställa bröllopsresan i ditt gamla namn och ta ut ett nytt pass när du är tillbaka.

Ustøttet nettleser

Vi har upptäckt att du kanske använder en föråldrad webbläsare som inte är kompatibel med vår webbplats. Använd ett av dessa alternativ för att förbättra din upplevelse: