Vad gäller vid kyrklig vigsel?

Kyrklig vigsel i en ståtlig kyrksal

Vi får många frågor till Allt om Bröllop där brudpar undrar om vad som egentligen gäller kring kyrklig vigsel. Hur mycket kan man själv påverka och hur kan man sätta sin personliga prägel?

Text: Jens Christiansen Foto: Unsplash

Traditionen kring kyrklig vigsel är föränderlig

Det är nästan helt omöjligt att säga vad som egentligen gäller när det kommer till traditioner och regler, då dom är förändrade många gånger genom århundraden och skiftar från land till land.

En vanlig fråga bland många brudpar är exakt vilka inslag som en vigsel i Svenska kyrkan måste innehålla och vad man kan påverka själv som brudpar. För att få ett riktigt svar på frågan om vad som ingår och inte ingår vid en kyrklig vigsel vände vi oss till Sara Garpe, som arbetar som stiftsadjunkt för gudstjänstfrågor vid Stockholms stift.

Vilka moment ingår i en kyrklig vigsel?

– I en vigsel får två människor möjlighet att säga ja till att dela livet med varandra och lova varandra livslång kärlek och trohet, berättar Sara Garpe. Vigsel i Svenska kyrkan är en gudstjänst som följer den ordning som finns i den så kallade kyrkohandboken. Vissa delar av den ordningen ska vara med i varje vigselgudstjänst.

I vigseln ska ingå:

  • minst två psalmer,
  • läsning ur bibeln,
  • vigseltal av prästen,
  • bön,
  • att prästen frågar paret om dom vill gifta sig med varandra,
  • parets löften till varandra och
  • tillkännagivande av äktenskapet.

Symbolik för jämställt liv tillsammans

– I den svenska kyrkliga vigseltraditionen går brudparet in i kyrkan tillsammans som ett uttryck för att dom går in i äktenskapet som jämbördiga parter och att dom fortsätter att vara det även som gifta, fortsätter Sara. Idag när många brudpar är föräldrar kan också barnen gå med in och vara delaktiga i vigseln. Det kan exempelvis vara genom att hålla i ringarna, brudbuketten, läsa eller sjunga något.

Alla ska känna delaktighet i en kyrklig vigsel. Vigseln har förstås brudparet i fokus, men alla som är närvarande får delta

Sara Garpe

Vad kan brudparet välja själv i en kyrklig vigsel?

– Brudparet kan föreslå många saker utöver det som ska vara med som fasta moment. Det kan handla om mer musik, fler psalmer, någon diktläsning och vilka bibeltexter som prästen ska läsa.

Brudpar får gärna sätta sin egen prägel

– Vill man smycka kyrkan lite extra själv kan man fråga församlingen om det går bra och vänner eller familjemedlemmar får gärna vara med och hälsa välkomna och bidra på andra sätt i gudstjänsten. Innan vigseln har paret kontakt med prästen och den musiker som ska spela på vigseln i kyrkan och diskuterar sina förslag för att gudstjänsten ska bli en fin helhet.

Överlämnande av brud en förlegad tradition

Svenska brudpar som blivit inspirerade av filmer där fadern leder in bruden i kyrkan, för att sedan lämna över henne till brudgummen ska vara beredda på att prästen kan ha invändningar på just detta.

Sara beskriver detta som en förlegad tradition som Svenska kyrkan inte längre vill tillämpa. En brud är inte en ägodel eller börda som lämnas över. Hon kommer inte heller längre med en hemgift. Är detta något ni funderar på så ska ni ta upp detta till diskussion i tidigt skede med präst eller kyrkoherde vid det stift ni tillhör.

Läs mer om vigsel i Svenska kyrkan på kyrkans egen webbsida.

Ustøttet nettleser

Vi har upptäckt att du kanske använder en föråldrad webbläsare som inte är kompatibel med vår webbplats. Använd ett av dessa alternativ för att förbättra din upplevelse: