Vilka stjärntecken passar bäst ihop i kärlek och varför?

Blake Lively och Ryan Reynolds

Inom astrologin står det skrivet i stjärnorna vilka stjärntecken som bäst passar ihop.

Astrologisk fullträff eller inte, det är ingen hemlighet att matchning är en viktig ingrediens för ett långvarigt förhållande och äktenskap. Det kan vara en fördel om båda parter är födda i stjärntecken som passar med varandra, säger Nina Skjemstad, professionell astrolog.

– Självklart kan även andra stjärntecken gå bra ihop, de får bara en annan dynamik, andra utmaningar och olika mål, förklarar Nina.

Text: Linn-Eva Sørlie Foto: Getty

 

Vilka stjärntecken passar ihop i äktenskap?

När båda parters stjärntecken är kompatibla med varandra, har varken konflikter eller problem kraften att utmana deras starka astrologiska band. Skillnader och meningsskiljaktigheter finns i alla relationer, men det sägs att stjärntecken som matchar är bättre rustade att möta olikheterna. Enligt astrologin kan detta vara en anledning till att det är lättare för dessa par att upprätthålla ett långt äktenskap.

Eld-, luft-, jord- och vattentecken

Eld och luft är Yang.
Jord och vatten är Yin.

Yang har en extrovert och utåtriktad energi. Yin har en introvert och inåtriktad kraft. Nina säger att de som delar introvert eller extrovert energi kan passa bättre ihop eftersom de känner igen den andres energi genom sig själva.

 

När Yin och Yang hittar varandra kan de bygga en god relation och ett bra äktenskap genom att komplettera varandra.

Nina Skjemstad, professionell astrolog

Nina Skjemstad förklarar att i ett äktenskap där Yin och Yang står tillsammans är den motsatta energin ofta representativ i  individerna.

– Mer ingående förklarat betyder det att om du är född i Vädurens stjärntecken (eldtecken), men har många planeter i Oxens tecken (jordtecken), kan Väduren gå bra med Oxen om Oxen i sin tur har många planeter i ett lufttecken. Detta händer ofta i relationer, men det är lite komplicerat. Båda måste se sitt individuella horoskop och sina individuella kombinationer av element, och sedan föra samman detta i ett parhoroskop.

Väduren / 21 mars – 20 april

Stjärntecken som passar ihop med Väduren

Ett motsatt tecken kan vara det bästa alternativet, men också det sämsta i utmanande perioder.

Väduren och Vattumannen är bra lagspelare. De är både äventyrliga och redo för nya utmaningar – både inom och utanför den intima zonen. Det här är ett passionerat förhållande och det är sällan tråkiga stunder i en sådan astrologisk duo. Generellt kan par ofta tröttna på varandra, men det här superförhållandet verkar aldrig tröttna på varandras sällskap. De är båda intresserade av att umgås, ensamma och med vänner.

Vågen kan också vara en riktigt bra partner för Väduren om båda har samma mål, eller låter varandra bestämma varannan gång. Lufttecken och eldtecken är de mest gynnsamma för Vädurens tecken. De inspirerar varandra och har en gemensam uppfattning om saker och ting.

Eldtecken: Väduren, Lejonet och Skytten
Lufttecken: Tvillingarna, Vågen och Vattumannen

Oxen / 21 april – 21 maj

Stjärntecken som passar ihop med Oxen

Ett motsatt tecken kan vara den bästa matchen, men också det sämsta i svåra perioder.

Oxen och Kräftan förstår varandra. Dessa stjärntecken fungerar mycket bra tillsammans eftersom de – både fysiskt och känslomässigt – har ett starkt, nästan okrossbart, astrologiskt band. De uppskattar också varandra och vad båda har att tillföra ett förhållande. Oxen och Kräftan tillsammans är kraftfulla eftersom de båda vet hur de ska komplettera varandra, vilket ger en solid grund för ett långvarigt och fint äktenskap.

Skorpionen kan också vara den idealiska partnern för Oxen om båda parter undviker att bli för envisa och fastna i sina egna tankemönster. Att visa flexibilitet och låta den andre få sina behov tillgodosedda är nödvändigt i en sådan relation. Jord- och vattentecken är mycket bra partners för Oxen. De delar en jordnära och känslomässig uppfattning om olika livssituationer.

Jordtecken: Oxen, Jungfrun, Stenbocken
Vattentecken: Kräftan, Skorpionen, Fiskarna

Tvillingarna / 22 maj – 21 juni

Stjärntecken som passar ihop med Tvillingarna

Det motsatta tecknet kan vara det bästa alternativet, men också det sämsta i utmanande perioder.

Tvillingarna och Vattumannen har en mycket stark känslomässig koppling. När dessa två stjärntecken möts i kärlek kan det kännas som om de redan känt varandra i flera år, trots att de bara har känt varandra en kort tid. Båda stjärntecknen är kreativa, något de ständigt utforskar tillsammans. Tvillingarna och Vattumannen älskar att tillbringa tid tillsammans, men de är också nöjda över att njuta av egentid och att utveckla eget oberoende. Detta kommer dock inte att vara ett problem, de förstår båda vikten av att spendera tid ensam.

Skytten kan också vara en mycket bra partner för Tvillingarna; de är båda nyfikna, de gillar action och de inspirerar varandra. Utmaningar i denna relation kan uppstå om de är för mycket i rörelse så att det utmanar trygghet och stabilitet i livet. Luft- och eldtecken är idealiska partners för Tvillingarna eftersom de båda är lättsamma, har lika motivation, intressen och de inspirerar varandra.

Lufttecken: Tvillingarna, Vågen, Vattumannen
Brandtecken: Väduren, Lejonet, Skytten

Kräftan / 22 juni – 22 juli

Stjärntecken som passar ihop med Kräftan

Ett motsatt tecken kan vara den bästa matchen, men också det sämsta i svåra perioder.

Kräftan och Fiskarna är båda vattentecken och de har en djup kosmisk koppling. De har väldigt kompatibla egenskaper som passar bra ihop. För Fiskarna handlar mycket om relationer och kontakter med andra, och Kräftan fokuserar på att ta hand om dem omkring dem. Detta är en bra kombination som slutar i en djup, trygg och bra relation.

Stenbocken kan också vara den idealiska partnern för Kräftan, eftersom den är jordnära, praktisk och kan jämna ut Kräftans känslomässiga sidor. Jord- och vattentecken är idealiska partner eftersom de båda kännetecknas av Yin-energi som rör sig inåt och nedåt.

Vattentecken: Kräftan, Skorpionen, Fiskarna
Jordtecken: Oxen, Jungfrun, Stenbocken.

Lejonet / 23 juli- 23 augusti

Stjärntecken som passar ihop med Lejonet

Det motsatta tecknet kan vara det bästa alternativet, men också det sämsta i utmanande perioder.

Lejonet och Skytten lyser tillsammans i intensiv passion. Båda älskar att njuta av livet och de älskar att vara med andra livsnjutare. De brinner båda för att skapa något i livet. De är också mycket upplyftande och motiverande i processer där de hjälper andra att nå sina egna mål och drömmar. Lejonet och Skytten tillsammans är ett par som andra gärna vill vara med och vara som. Passionen de båda har för livet, för varandra och för kärleken är magisk.

Vattumannen kan också vara en riktigt bra partner om båda har ett gemensamt fokus, eller låter partnern bestämma för det mesta. Luft- och eldtecken är idealiska partners eftersom de inspireras av samma engagemang och söker ömsesidig förståelse, stabilitet och trygghet.

Eldtecken: Väduren, Lejonet, Skytten
Lufttecken: Tvillingarna, Vågen, Vattumannen

Jungfrun / 24 augusti – 23 september

Stjärntecken som passar ihop med Jungfrun

Ett motsatt tecken kan vara den bästa matchen, men också det sämsta i mer utmanande perioder.

Som två jordtecken kan Jungfrun och Oxen verkligen bli ett superpar. De är praktiska och enkla individer, och deras relation bygger på lugn och stillsam harmoni. Båda dessa stjärntecken är ärliga och autentiska, två underbara egenskaper som kommer väl till pass i ett äktenskap. Det går inte att hitta två stjärntecken som är mer hängivna varandra än Jungfrun och Oxen.

Fiskarna kan också vara den idealiska partnern för Jungfrun om båda kan tänka sig att möta varandras behov. Jungfruns önskan av ordning och system, och Fiskarnas behov av frihet och öppenhet. Genom att förena dessa kan de få en optimal relation. Jord- och vattentecken är idealiska partners eftersom de har en gemensam grund och de behöver en balans mellan känslor och verklighet.

Jordtecken: Oxen, Jungfrun, Stenbocken
Vattentecken: Kräftan, Skorpionen, Fiskarna

Vågen / 24 september – 23 oktober

Stjärntecken som passar ihop med Vågen

Det motsatta tecknet kan vara det bästa alternativet, men också det sämsta i utmanande perioder.

Ett äktenskap mellan Vågen och Tvillingarna handlar om en djup och intellektuell koppling. Alla slags tankemönster fascinerar dem båda, och som lufttecken är båda intresserade av mental stimulans och lärande. De båda värdesätter och förstår varandra, och de harmoniserar väl tillsammans. De föredrar att hålla en relation bra och mysig och erbjuder varandra vänskap, kunskap och en djup förståelse i olika processer de är involverade i.

Väduren kan vara den idealiska partnern för Vågen. Detta tecken är motsatsen till Vågen och båda gillar att ta initiativ till att skapa något tillsammans. Väduren agerar på Vågens goda idéer. Luft- och eldtecken är de idealiska partnerna eftersom lufttecken tänker mycket, söker kunskap och har idéer som eldtecken kan implementera.

Lufttecken: Tvillingarna, Vågen, Vattumannen
Eldtecken: Väduren, Lejonet, Skytten

Skorpionen / 24 oktober – 22 november

Stjärntecken som passar ihop med Skorpionen

Ett motsatt tecken kan vara den bästa matchen, men också det sämsta i mer utmanande perioder.

De båda vattentecknen Skorpionen och Kräftan, är intensiva när det kommer till känsloliv, men i denna kombination är det astrologiskt en perfekt match. De växer på varandras intensitet och passion. De är också mycket hängivna stjärntecken och detta bygger en stark grund för ett nära, tryggt och stabilt stödsystem i äktenskapet – för dem båda.

Oxen kan också vara den idealiska partnern för Skorpionen, eftersom Oxen har förmågan att balansera och absorbera Skorpionens passionerade natur. Omvänt kan Skorpionen skapa liv, passion och känslor i en stabil Oxe. Jord- och vattentecken är idealiska partner eftersom de delar en gemensam förståelse för vad trygghet, stabilitet och förutsägbarhet är.

Vattentecken: Kräftan, Skorpionen, Fiskarna
Jordtecken: Oxen, Jungfrun, Stenbocken

Skytten / 23 november – 21 december

Stjärntecken som passar ihop med Skytten

Det motsatta tecknet kan vara det bästa alternativet, men också det sämsta i utmanande perioder.

Skytten och Väduren är båda eldtecken, och mellan dessa stjärntecken uppstår en brinnande passion. De tillför mycket energi till ett magiskt äktenskap, en energi som växer sig starkare när deras relation fortsätter att blomstra. Båda uppskattar också varandras känsla för äventyr och varandras entusiasm för den andra i relationen – och för livet i stort.

Tvillingarna kan vara den idealiska partnern för Skytten om båda har gemensamma intressen och gillar att utforska nya ämnen eller platser. De stimulerar varandras nyfikenhet. Luft- och eldtecken är idealiska partners eftersom de inspirerar och driver varandra till nästa spännande aktivitet. Tvillingarnas frågor får Skytten att agera.

Eldtecken: Väduren, Lejonet, Skytten
Lufttecken: Tvillingarna, Vågen och Vattumannen

Stenbocken / 22 december- 20 januari

Stjärntecken som passar ihop med Stenbocken

Ett motsatt tecken kan vara den bästa matchen, men också det sämsta i mer utmanande perioder.

Stenbocken och Oxen har en riktig astrologisk matchning som överträffar allt när det kommer till kemi mellan två stjärntecken. De beundrar varandra något enormt. Dessa lovebirds kommer att hålla ihop för alltid och de kommer för alltid att njuta av varandras sällskap. Stenbocken och Oxen har en genuin och ren respekt och kärlek till varandra – i ett förhållande som liknar det vi kallar själsfränder. Det astrologiska bandet är okrossbart och sättet de beundrar varandra är rörande för alla runt omkring.

Kräftan kan också vara den idealiska partnern för Stenbocken om båda parter ger och tar. Kräftan kan känna av Stenbockens känslomässiga sidor och Stenbocken kan ge stabilitet åt Kräftans känslomässiga svängningar. Jord- och vattentecken är idealiska partner eftersom vattentecken anpassar sig till Stenbockens stabilitet och målfokus och kan lätta upp Stenbocken med sin känsliga sårbarhet.

Jordtecken: Oxen, Jungfrun, Stenbocken
Vattentecken: Kräftan, Skorpionen, Fiskarna.

Vattumannen / 21 januari – 19 februari

Stjärntecken som passar ihop med Vattumannen

Det motsatta tecknet kan vara det bästa alternativet, men också det sämsta i utmanande perioder.

Vattumannen och Tvillingarna är båda lufttecken, och de har en djup mental koppling. Relationen går djupt – väldigt djupt! Typiskt i ett sånt här förhållande är att de kompletterar varandras meningar. För andra runt omkring kan förhållandet tyckas något mystiskt och obegripligt, men Vattumannen och Tvillingarna vet vad som fungerar för dem och de bryr sig inte om andra inte förstår dem. Det här är stjärntecken som – oavsett vad – väljer att gå genom livet, hand i hand, eftersom de hellre vill vara tillsammans än åtskilda.

Lejonet kan också vara den idealiska partnern eftersom detta tecken är passionerat och generöst. Båda är impulsiva och kan njuta av gemensamma intressen och spännande upplevelser om inte envishet och fasta principer överskuggar. Luft- och eldtecken är idealiska partner. För båda har samma förståelse för att söka det unika, speciella och det som kan ge beröm, bekräftelse och erkännande.

Lufttecken: Tvillingarna, Vågen, Vattumannen
Eldtecken: Väduren, Lejonet, Skytten

Fiskarna / 20 februari – 20 mars

Stjärntecken som passar ihop med Fiskarna

Ett motsatt tecken kan vara den bästa matchen, men också det sämsta i mer utmanande perioder.

Fiskarna och Skorpionen, två stjärntecken som vet vad den andre tänker och känner. En djup intellektuell relation. Passionen dem emellan är skyhög, och de är inte främmande för att vara öppet romantiska – oavsett omgivning och människor runt omkring. De vill förstå varandra, både intellektuellt och andligt, och de letar hela tiden efter vad som får fram en reaktion hos den andre. De vill veta allt om varandra, och allt bygger på djup och ömsesidig respekt.

Jungfrun kan vara den idealiska partnern, eftersom hon kan skapa ordning och system i Fiskarnas universella sfär och Fiskarna kan ge överblicken till Jungfruns detaljfokuserade tänkande. Vatten- och jordtecken är idealiska partners eftersom båda är yin-tecken. De båda söker sig in i känslornas rike och behöver den stabilitet, realism, trygghet och förutsägbarhet som jordens tecken kan ge.

Vattentecken: Kräftan, Skorpionen, Fiskarna
Jordentecken: Oxen, Jungfrun, Stenbocken

Kändisar med matchande stjärntecken

Blake Lively (Jungfru) och Ryan Reynolds (Skorpion)

John Krasinski (Vågen) och Emily Blunt (Fiskarna)

Mila Kunis (Lejon) och Ashton Kutcher (Vattumannen)

Ryan Gosling (Skorpion) och Eva Mendes (Fiskarna)

Ustøttet nettleser

Vi har upptäckt att du kanske använder en föråldrad webbläsare som inte är kompatibel med vår webbplats. Använd ett av dessa alternativ för att förbättra din upplevelse: